registrace se slevou

Z důvodu pandemie nepřijímáme a nevyřizujeme zakázky. Všechny budou stornovány. Prosíme o pochopení a ať vše dopadne s nejnižším dopadem na zdraví pro všechny.

O nás Úvod » O nás

Společnost Zlaté české ruce - I.R.P., spol. s r.o. provozovatel WWW.ZACHRANUJEME.CZ - mírnění dopadu civilizace na planetu Zemi. Český záchranářský poptávkový portál s přímou realizací.

Rozhodli jsme se dát ruce k dílu všude tam, kde cítíme že je potřeba se aktivně spoluúčastnit, utvářet a poukazovat na skutečnosti, které jsou přehlíženy. Civilizace mění životní prostředí a negativně ovlivňuje lidské životy, živé organismy,  honbou za penězi. Je to jednoznačně  konání proti přírodě a strhávání s sebou pravých životních hodnot a poznání prostředí, které nám bylo pouze propůjčeno. Nejen nám, ale všem tvorům, které si člověk rovněž nárokuje.

    Například zvířata, která se rodí v umělém prostředí k tomu, aby byla zabita a ani nikdy nepoznala přírodu pro kterou byla stvořena. Nejen tyto strašné skutečnosti, které působí člověk, již bere společnost jako něco normálního, jako platnou normu. Je potřeba si uvědomit, že sloveso zachraňujeme nesmí být v žádném případě soukromým prohlášením a už vůbec ne soukromou záležitostí. Je to slovo, které má být stejně potřebné a zavazující, nezbytné pro život a společnost, jako sůl. Ano, všichni známe sůl nad zlato, stejně jako pomoc nad nečinností, nebo přehlížení toho, co se děje kolem nás.

  Našim posláním je postupně aktivity projektu Zachranujeme.CZ přesunout do společnosti na úroveň hnutí. Hnutí v lidských srdcích a jejich postojích vůči tomu, co se ve společnosti děje. Co společnost jako civilizace působí na této planetě v okolí a přírodě, útočiště zvířat a rostlin, jež zde byli dávno před námi. Cítíme obrovský zavazující pocit udělat co je v našich možnostech a silách, aby lidé a organizace společně s námi vzájemně spolupracovali a nacházeli okolnosti a důvody, kterým je třeba předcházet a pakliže k nim dochází, udělat co je třeba aby byla sjednána náprava.

   Z tohoto důvodu jsme Ti, kteří chtějí stát na straně dobra pro tuto planetu, zvířata, zkrátka to nejcenější co máme. Planeta tak jedinečná a vzácná, plující vesmírem v nekonečném prostoru. Utvářela se miliardy let proto, aby tady vyklíčil rozmanitý život, nikoliv proto, aby byl zlikvidován lidmi. A my tu nejsme abychom tuto planetu drancovali, zabíjeli, ničili a páchali utrpení. Používejme naše schopnosti tak, aby byly v souladu s tím, že tu jsme jen na chvíli a že je naší povinností konat tak, aby to co po nás zůstane nebyly mrtvé pouště, zničený vzduch a zkažená voda. Mějme úctu, nikoliv peníze v našich srdcích a myslích!

  Zachranujeme.CZ prosazuje dobro před zlem. Jen společně máme šanci tyto věci kolem sebe aktivně změnit. Přidejte se k nám